portret
over mezelf
portfolio
werkwijze
contact

Werkwijze

Als opdrachtgever heeft u steeds specifieke wensen. Om optimaal aan deze wensen te beantwoorden, volgt er eerst een gesprek. Afhankelijk van de techniek, aard en grootte van de opdracht, ontvangt u een offerte op maat.
Na het evalueren van een eerste voorontwerp, volgt de definitieve uitwerking van de eindtekening.